سلاموز پلاس

سلاموز پلاس یک سرویس ارائه آموزش های استاندارد و تخصصی مرتبط با سلامت برای عموم مردم و گروه های آسیب پذیری است که به دلیل تجربه شرایط خاص سلامتی، نیازمند آموزش های ویژه برای تطابق با شرایط خود می باشند. هدف اصلی این سرویس آموزشی، افزایش سواد سلامت در حوزه های مختلف سلامتی و همچنین توانمند سازی شما جهت کنترل بیشتر بر سلامتی تان است.

ورود به حساب کاربری